Mänguväljaku inventari tehnilise seisukorra hindamisel on aluseks kehtiv ohutusstandard EN1176:2017. Hindame kõiki mänguväljakul olevaid tooteid – nii meie enda paigaldatud kui teiste firmade tooteid.hero

Ülevaatuse käigus hinnatakse mänguväljakul olevate atraktsioonide tehniline seisukord ja ohuaste. Kõikidest toodetest tehakse fotod.

Ülevaatus koosneb paljudest erinevatest tegevustest – spetsialisti väljasõit objektile, rajatiste kaardistamine, pildistamine, mõõtmine katsekehadega ja mõõteriistadega, vundamentide kontroll, turvaalade mõõtmine ja hindamine, märkmete tegemine. Peale välitöid andmed töödeldakse ja korrastatakse ning koostatakse mänguväljaku tehnilise ülevaatuse akt.

Spetsialist annab oma hinnangud ja soovitused toodete parandamiseks ja standardiga vastavusse viimiseks.

Lõpuks edastatakse mänguväljaku omanikule või ülevaatuse tellijale põhjalik tehnilise ülevaatuse akt, milles on kõigi atraktsioonide loetelu koos fotomaterjali ja ohutushinnanguga ning ära märgitud puudustega, lisaks spetsialisti soovitused seisukorra ohutuks muutmiseks. Selle akti põhjal saate planeerida mänguväljaku hooldustööd ja soovi korral küsida meilt hooldustööde kalkulatsiooni.

 

Mänguväljaku ülevaatuse sagedus sõltub eelkõige väljaku kasutusintensiivsusest. Jooksvat ülevaatust tehakse 1 kord kuus või nädalas, vajadusel ka igapäevaselt – see hõlmab kõikide atraktsioonide visuaalset ülevaatust ja turvaalade puhtuse kontrolli. Jooksva ülevaatuse eesmärk on eelkõige puhtuse tagamine ja vandalismist tekkinud purustuste avastamine.  Põhjalikku korralist ülevaatust tuleks teha 1-2 korda aastas, taas vastavalt väljaku kasutuskoormusele. Korralise ülevaatuse põhieesmärk on ennetada atraktsioonide kulumisest tekkinud purustusi ja vigastusi, samuti puudulikest turvakatenditest tekkivaid traumasid. Ülevaatusest on kasu vaid siis kui teostatakse ka vajalikud hooldustööd!