Koostame projekte (nii eelprojekti kui põhiprojekti staadiumis) nii mänguväljakutele kui spordiväljakutele. Saame taotleda ka ehitusloa ja kasutusloa.

Meie maastikuarhitekt saab aidata kontseptsiooni või eskiislahenduse väljatöötamisel.

Meil on projekteerimiseks MKM litsents nr. EEP002710.