Pakume avalike mängu- ja spordiväljakute projekteerimistöid üle Eesti. Saame rajada mänguväljaku ehitusprojektist ja ehitusloast kuni ehituseni ja kasutusloa saamiseni.

Meil on projekteerimiseks MKM litsents nr. EEP002710.

Pakume järgnevaid teenuseid:

 • Ehitusprojekti koostamine nii eelprojekti kui põhiprojekti staadiumis;
 • Geodeetilise alusplaani koostamine;
 • Ehitusloa taotlemine EHR-is;
 • Kasutusloa taotlemine EHR-is;
 • Teostusmõõdistuste koostamine;
 • Kujundus- ja ideelahendused ning konsultatsioonid maastikuarhitekti poolt;
 • Asendiplaanide koostamine;
 • Ehitushindade kalkulatsioonid;
 • Nõustamine sobiva inventari valimisel jne.

 

Mõned näited meie viimasel ajal tehtud projekteerimistöödest:

 • Jõgeva aleviku puhkeala projekteerimine
 • Tõrvandi Lasteaia mänguväljaku projekteerimine
 • Tartu Tamme Gümnaasiumi spordiväljaku ja jõulinnaku projekteerimine
 • Kadrina Keskkooli mänguväljakute projekteerimine
 • Laeva küla mänguväljaku projekteerimine
 • Kiili Gümnaasiumi ronila projekteerimine

Teeme koostööd parimate Euroopa inventari tootjatega – saame pakkuda omanäolist, turvalist ja kvaliteetset mänguinventari ja linnamööblit.